Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

Als Dorpsraad hebben we een zienswijze opgesteld over de gang van zaken rond de bodemverontreiniging van de NAM aan de Boortorenweg. Deze zienswijze is hier te vinden.


De politiek in de gemeente Tubbergen (o.a. Wethouder Volmerink) volgt het één en ander nauwlettend en hiermee ook de vervolg stappen die gezet moeten worden.

Huidige stand van zaken...

Achtergrondinformatie...

In de omgeving van het NAM-terrein aan de Boortorenweg zijn vragen gerezen rondom een historische bodemverontreiniging op dit terrein. Het gaat om een oude verontreiniging die is ontstaan tijdens de vroegere gaswinning. Hoewel ditzelfde terrein ook door de NAM wordt gebruikt voor afvalwaterinjectie in de diepe ondergrond, is er geen relatie tussen deze injecties en de bodemverontreiniging.


De provincie Overijssel heeft een vragenlijst met veel gestelde vragen over de verontreiniging opgesteld. Deze vragenlijst kunt u hier vinden en geeft wat meer achtergrondinformatie. De provincie Overijssel is het bevoegd gezag voor een bodemsanering op het NAM-terrein.


De NAM heeft ook een nieuwsbrief uitgegeven over de bodemverontreiniging. Deze kunt u hier vinden (en is ook in Op en Rond de Essen gepubliceerd geweest)..

“Bodemverontreiniging NAM”