Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

In het najaar van 2009 is er gestart met “Dorpsplanplus”: het opstellen van een dorpsagenda voor Vasse met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan in de vorm van concrete projecten. De gemeente, de Dorpsraad en het consortium Dorpsplanplus hebben hierin samen met de bewoners intensief met elkaar opgetrokken.


In juli 2011 hebben de gemeente en de Dorpsraad over de  resultaten een convenant gesloten. De resultaten zijn in boekvorm samengevat en kunnen via de onderstaande link ingezien worden:


     “Dorpsagenda met uitvoeringsplan - Vasse”


Onder de paraplu van deze dorpsagenda zijn er verschillende projecten gestart of al succesvol afgerond (klik op lopende projecten of op afgeronde projecten):

Afgeronde projecten

Naast de nu lopende projecten zijn er vanuit de Dorpsraad in de loop der jaren al meerdere nieuwe projecten gestart en succesvol afgerond.


Wanneer er binnen de gemeenschap van Vasse, Mander en Hezingen een behoefte ontstaat voor een bepaald project, dan probeert de Dorpsraad zo’n project vlot te trekken en op te starten. Wanneer dan na verloop van tijd zo’n project of projectgroep zelf verder kan werken, kan bestaan, dan komt zo’n project op eigen benen te staan. De Dorpsraad bemoeidt zich dan niet verder met zo’n project en geeft het uit handen.


Meer details over onze afgeronde projecten kunt u hier vinden.

Hier vindt u een overzicht van projecten die op dit moment binnen de Dorpsraad lopen.

Afgeronde Projecten Lopende Projecten Teerkuil Afvalwaterinjectie NAM Tutenbergse Luwte Bodemverontreiniging NAM Verkeer en Veiligheid Woonvisie Glasvezel