Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

De gemeente Tubbergen is bezig met de ontwikkeling van een “Woonvisie” waarin de woonbehoefte voor de komende jaren duidelijk moet worden. Hiervoor hebben we samen met de Dorsraad Jeugd o.a. overleg gevoerd met wethouder Roy de Witte.


Aanvullende informatie is ook te vinden op:

www.wonenintubbergen.com

Huidige stand van zaken...

Achtergrondinformatie...

Ons dorp moet leefbaar zijn en blijven en daarom is het belangrijk om te weten welke woonbehoeften er binnen de gemeenschap leven. Denk hierbij aan nieuwbouw, zowel voor starters als ook doorstarters, huurwoningen, senioren woningen, etc.
“Woonvisie”