Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

De NAM is (tijdelijk) gestopt met het injecteren van het vervuilde afvalwater in de diepe ondergrond. De afvalwaterinjecties worden op dit moment door de NAM geëvalueerd. De begeleidingscommissie “Herafweging Productiewater Schoonebeek” ziet erop toe dat vragen en zorgen die in de omgeving leven worden betrokken en beantwoord in de evaluatie die de NAM uitvoert. Deze commissie opereert daarbij kritisch en onafhankelijk (voor meer informatie zie hun website). Wethouder Erik Volmerink heeft zitting in deze begeleidingscommissie en de Dorpsraad onderhoud nauw contact met hem.

Huidige stand van zaken...

Achtergrondinformatie...

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft door de ontwikkeling van nieuwe productie technieken voor het winnen van aardolie, de productie van aardolie in het Drentse Schoonebeek opnieuw opgestart. Voordat dit mogelijk was is er eerste een zogenaamde MER uitgevoerd, een Milieu Effect Rapportage. In deze MER zijn de effecten van de verschillende productie technieken onderzocht. Voor een samenvatting van de MER zie de onderstaande link:


     ‘”MER samenvatting”


De complete MER bestaat uit verschillende onderdelen, zie de links hieronder:


     * “MER - Deel 1”

     * “MER - Deel 2a”

     * “MER - Deel 2b”

     * “MER - Deel 3”

     * “MER - Addendum”

     * “CE Delft - Met Water de Diepte in”


Bij de productie techniek die uiteindelijk gekozen is, wordt het afvalwater dat tijdens de winning van de olie ontstaat, v ia een oud gasleidingen stelsel van Schoonebeek naar Twente gepompt om het volgens in de diepe ondergrond te “dumpen”. Dit gebeurd in voormalige gasvelden in o.a. Rossum, Oldenzaal, Vasse en Mander. In deel 2b van de MER, hoofdstuk 18 “Waterinjectie”, staat op pagina 224 in tabel 18.1 een overzicht van de stoffen die zich in het afvalwater bevinden. Hierbij moet worden opgemerkt dat in deze tabel niet de chemicaliën genoemd staan die aan het afvalwater worden toegevoegd om het water überhaupt via het oude gasleidingen netwerk te kunnen vervoeren. Ook de chemicaliën die nodig zijn voor o.a. de zogenaamde put stimulaties worden hierin niet genoemd.


Doordat er op dit moment nog veel onduidelijkheden zijn over de samenstelling van het water en wat het effect van dit water zal zijn op de zout lagen in de diepe ondergrond, hebben we als Dorpsraad aangegeven dat we graag een onafhankelijk onderzoek willen en dat hangende dit onderzoek, er gestopt wordt met het injecteren van het afvalwater. Dat is op dit moment ook het geval.


Verder is er op het internet allerlei informatie over de water injecties te vinden, zie de onderstaande referenties:


     * Dossier “Afvalwater NAM in Twente” van  RTV Oost

     * Dossier “Afvalwaterinjectie” van de NAM

     * Begeleidingscommissie “Herafweging Productiewater Schoonebeek”

     * Factsheet + Aanvulling Factsheet van de NAM


“Water injecties NAM”