Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

Samen met de Gemeente Tubbergen hebben we afspraken gemaakt met loonbedrijven uit de regio die tijdens de maiscampagne gebruik maken van de Manderseweg. In voorgaande jaren is er veel overlast geweest door het mais vervoer. De afspraken die met elkaar gemaakt zijn kun u hier vinden.


Verder zal de politie de komende tijd het verkeer om en rond de school beter in de gaten gaan houden (met name aan de kant van de Hooidijk, maar ook i.v.m. het bouwverkeer aan de Steenbrei). Dit om de verkeerssituatie voor de schoolgaande jeugd zo veilig mogelijk te laten zijn. Indien noodzakelijk zullen er dan maatregelen genomen worden.

Huidige stand van zaken...

Achtergrondinformatie...

De Dorpsraad probeert de verkeersveiligheid in het dorp en de veiligheid in het algemeen zo goed mogelijk in de gaten te houden en indien noodzakelijk zullen we de benodigde stappen ondernemen om de (verkeers)veiligheid te vergroten.


Stappen die hierin o.a. al genomen zijn, zijn:

     *   Klaar-over oversteekplaatsen

     *   Markeringen rond de school

     *   Verkeer Manderseweg, met name tijdens de oogst seizoenen


Heeft u op- of aanmerkingen over (verkeers) onveilige situaties in onze gemeenschap en wilt u dat de Dorprsraad hierin actie onderneemt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Alvast bedankt voor jullie medewerking.“Verkeer en Veiligheid”