Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

Als Dorpsraad hebben we in januari 2015 een positief advies gegeven (met een enkele kanttekening) over het nieuw ontwikkelde concept.

Begin oktober hebben we als Dorpsraad een update gekregen van de firma Hegeman. Het concept is verder uitgewerkt en de omwonenden zullen binnenkort verder worden ingelicht. Ook hebben we de firma Hegeman gevraagd om tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad het één en ander toe te lichten voor de inwoners van Vasse, Mander, Hezingen e.o..

Huidige stand van zaken...

Achtergrondinformatie...

De firma Hegeman heeft camping De Tutenberg enkele jaren geleden gekocht van de familie Booijink met als doel hier een vakantie park aan te leggen. Eerste plannen hiervoor vielen echter niet bij iedereen in goede aarde. Daarom is de firma Hegeman gaan nadenken over een ander concept. Een eerste opzet van dit plan hebben ze in januari 2015 aan de Dorspraad gepresenteerd. Als Dorpsraad hebben we toen een positief advies gegeven (met een enkele kanttekening) over dit concept. In oktober 2015 hebben we een update gekregen van de verdere uitwerking van het concept. Dit concept wordt zo spoedig mogelijk met alle omwonende besproken om daarna ook alle vergunning aanvragen te kunnen starten.“Tutenbergse Luwte”