Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

De gemeente heeft op dit moment al speeltoestellen geplaatst. Nu moet het veldje zelf nog aangepakt worden. Het is de bedoeling dat hier kunstgras in gaat komen en dat er een jeu-de-boules baan wordt aangelegd.. Hiervoor moeten we echter nog wel het financiële plaatje zien rond te krijgen. Daarom wordt er op dit moment via allerlei verschillende kanalen getracht het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Het Rabobank Projectenfonds is één van deze kanalen, klik hier voor meer extra informatie.

Allemaal stemmen a.u.b., dit kan tot uiterlijk 10 december 2015!!!

Huidige stand van zaken...

Achtergrondinformatie...

Het trapveldje naast de school wordt al sinds jaar en dag door de schoolgaande jeugd gebruikt om er te voetballen of andere spelletjes te doen. Al jaren is het echter ook al een kale, droge vlakte waar weinig gras groeit. Nu het mooie nieuwe Eschhoes klaar is, is de toestand van het trapveldje natuurlijk een doorn in het oog. Daarom hebben we vanuit de Dorpsraad, samen met vertegenwoordigers van de Mariaschool en de Dorpshuiskamer, diverse keren overleg gehad met de gemeente om dit trapveldje opnieuw in te richten.
“Herinrichting Trapveldje”