Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

Wat gaat er gebeuren met Camping De Tutenberg?

De Tutenbergse Luwte

Wat is de stand van zaken voor wat betreft de bodemverontreiniging door de N.A.M. aan de Boortorenweg?

Bodem verontreiniging

Tutenbergse Luwte Bodemverontreiniging NAM Tutenbergse Luwte Bodemverontreiniging NAM Details Details

Hoe wordt het trapveldje bij de school en ‘t Eschhoes opnieuw ingericht?

Herinrichting trapveldje

Wat zijn de maatregelen die getroffen zijn op het gebied van verkeer en veiligheid?

Verkeer en Veiligheid

Wat is de visie van de gemeente voor wat betreft de woningbouw in ons dorp?

Woonvisie

Trapveldje Verkeer en Veiligheid Woonvisie Trapveldje Verkeer en Veiligheid Woonvisie Details Details Details

Wat is het vervolgtraject voor de teerkuil nu die is afgedekt?

De Teerkuil

Wat gebeurd er in onze ondergrond?

Afvalwaterinjectie NAM

Teerkuil Waterinjecties NAM Teerkuil Waterinjecties NAM Details Details

Het gezamelijke overleg orgaan van alle kernraden in de gemeente.

Kernraden Overleg

Kernradenoverleg Kernradenoverleg Details