Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

De laatste hand is gelegd aan een nieuw convenant tussen de dorpsraden en de Gemeente Tubbergen en Dinkelland. Alle negen dorpsraden uit de Gemeente Tubbergen en alle tien de kernraden uit de Gemeente Dinkelland hebben akkoord gegeven op dit nieuwe convenant. Wanneer de beide gemeenteraden ook akkoord geven kan het nieuwe convenant ondertekend worden. Een persbericht hierover zal binnenkort volgen.


Een volgende bijeenkomst voor het “Kernraden Overleg” staat op dit moment nog niet gepland.

Huidige stand van zaken...

Achtergrondinformatie...

De kernraden binnen de gemeente Tubbergen hebben allemaal hun eigen projecten en bijbehorende issues. Een deel van deze projecten en issues kunnen ook van belang zijn voor andere kernraden en daarom is er één keer in de zoveel tijd een overleg tussen de verschillende kernraden.


De kernraden die deelnemen aan dit overleg zijn:

     *   Dorpsraad Albergen

     *   Dorpsraad Fleringen

     *   Dorpsbelang Geesteren

     *   Dorpsraad Harbrinkhoek - Mariaparochie

     *   Dorpsraad Langeveen

     *   Dorpsraad Manderveen

     *   Dorspraad Reutum

     *   Dorpsraad Tubbergen

     *   Dorpsraad Vasse, Mander, Hezingen, e.o.


Op 24 maart 2015 hebben we met alle dorpsraden, op initiatief van de Gemeente Tubbergen, samen een werkconferentie gehad. Deze werkconferentie had als thema “Helpen en Delen”. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over hoe je als dorp zelf vorm kunt geven aan de leefbaarheid in je dorp. Wat vind je als dorp belangrijk en hoe pak je dat dan aan. Zes dorpsraden gaven een toelichting op hun (reeds uitgevoerde) initiatieven. Een samenvatting van de bijeenkomst kunt u hier vinden.


Verder gaf de heer Joop Hofman een interessante lezing over “De kracht van het helpen en delen”. De slides van de presentatie kunt u hier vinden.

“Kernraden Overleg”