Dorpsraad Vasse Mander Hezingen © 2018

info@dorpsraadvasse.nl

Het project “Bedrijvig Vasse” is afgerond en afgesloten. Alle resultaten van dit project staan vermeld in het eindrapport dat u hier kunt vinden.

Het laatste nieuws...

Achtergrondinformatie...

De werkgroep “Bedrijvig Vasse” heeft het onderzoek naar de economische behoeften binnen de gemeenschap afgerond. Er blijkt niet voldoende draagvlak te zijn binnen onze gemeenschap om hiermee door te gaan. Daarom is er besloten met “Bedrijvig Vasse” te stoppen.


Iets dat wel uit de werkgroep is voortgekomen is het onderstaande filmpje over de blauwe euro:


“Bedrijvig Vasse”